Naslovna
Sve sadnice
Wishlist0
 Sve narudžbe šaljemo redovno, rok isporuke je 2-3 radna dana. Zbog velikog broja poziva preferiramo upite na e-mail, chat ili Messenger.

 

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA (Predugovorna obavijest)

1. Općenito

Ovi Opći uvjeti poslovanja utvrđuju postupak naručivanja, plaćanja, dostave i reklamacije i sl., proizvoda koji su naručeni od strane Naručitelja putem web stranice www.rasadnik-milic.hr  .

Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku (uvjeta kupnje) te ne odgovara za gramatičke i ostale greške koje se mogu javiti u nazivima ili opisu proizvoda.

Ovi Opći uvjeti poslovanja (predugovorne obavijesti) su Naručitelju dostupni u svakom trenutku putem poveznice u automatski poslanoj “Obavijesti o primitku narudžbe” odnosno putem poveznice na zadnjem koraku procesa naručivanja/rezervacije.

Euro je iskazan uz primjenu fiksnog tečaja konverzije u iznosu od 7,53450 i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

2. Prodavatelj

RASADNIK MILIĆ d.o.o., Donji Miholjac, Z. Balokovića 7, OIB: 59908662277,  MBS: 030181765, upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku, Tt-16/8817-4,   žiro-račun otvoren kod ERSTE&STEIRMAKRISCHE BANK d.d, Rijeka, IBAN: HR1724020061100812079, temeljni kapital: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450), uprava: Dalibor Milić, direktor,  telefon: 031-631-959 , e-mail: [email protected] .

Proizvodi prikazani na www.rasadnik-milic.hr smatraju se katalogom proizvoda s cijenama te se ne smatraju ponudom za sklapanje ugovora, nego samo pozivom da se učini ponuda prema ovdje objavljenim uvjetima.

3. Naručitelj

Naručitelj je svaka poslovno sposobna osoba koja može izvršiti narudžbu, putem web stranice www.rasadnik-milic.hr, telefona ili e-maila.

Troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora snosi Naručitelj.

Naručitelj snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom procesa naručivanja.

Naručivanjem proizvoda s ove stranice Naručitelj prihvaća sljedeće trenutno važeće uvjete Opće uvjete poslovanja.

4. Točnost sadržaja / izgled proizvoda (biljaka)

Na web stranici www.rasadnik-milic.hr uvijek nastojimo što točnije prikazati proizvode, opise, fotografije i cijene prikazanih proizvoda.

Unatoč našim nastojanjima, mogu se dogoditi određene pogreške ili netočnosti odnosno da neke proizvode nemamo u stvarnosti dostupne.

Također, biljke (sadnice) odnosno njihov izgled nikako ne može biti jedinstven te ovisi o godišnjem dobu i uvjetima uzgoja.

Cilj prikaza fotografija na www.rasadnik-milic.hr koje mogu prikazivati odraslu biljku, cvijet, plod i sl., je prikazati kako odrasla biljka može izgledati ukoliko se održava na pravilan način te uzgaja u uvjetima uzgoja koje biljka zahtijeva.

Također, prikazom određenih studijskih fotografija prosječnih primjeraka sadnica nastojimo prezentirati kako sadnice izgledaju u određenom trenutku/periodu tijekom godine (uz naznaku datuma fotografiranja sadnice na stranici proizvoda), kako bi Naručitelj mogao uz prosječna znanja o biljkama procijeniti izgled sadnice prije i poslije navedenog datuma.

Izgled prosječnog primjerka sadnice na studijskoj fotografiji prije i poslije naznačenog dana fotografiranja, ovisiti će ponajprije o godišnjem dobu i uvjetima uzgoja.

Uzimajući u obzir navedeno te specifičnosti proizvodnje i uzgoja biljaka (sadnica), moguća su određena odstupanja od prikazanog izgleda prosječnog primjerka sadnice na prikazani određeni dan i sadnice isporučene Naručitelju, poglavito kod listopadnih biljaka,  a ponajviše uzimajući u obzir razne utjecaje na sadnicu koje nastanu prije ili nakon datuma fotografiranja prosječnog primjerka sadnice i sl..

Izgled sadnica može varirati u zavisnosti od vrste (npr. (listopadne biljke gube list u zimskom periodu) te su ponekad moguća oštećenja na listovima i ostale prirodne nepravilnosti.

Osim toga,  određene biljke iz naše ponude imaju svojstva, zbog kojih se značajnije razlikuju od ostalih sadnica, pa tako npr. prirodna osobina nekih vrsta može biti “suhi” izgled i ljuskasta kora, čak i tijekom cijelog perioda vegetacije i sl..

Naznaka visine sadnice uz oznaku “≈” (približno) u nazivu određenih proizvoda ili podatak o visini sadnice u opisu određenih proizvoda predstavljaju približnu visinu prosječnog  primjerka sadnice te su navedene visine ustvari samo procjena učinjena u određenom trenutku.

Navedena procjena visine sadnice mijenja se tijekom uzgoja sadnice (u pravilu na više, s obzirom na rast biljke), jer je svaka biljka jedinka za sebe te njena visina može varirati tijekom doba godine zbog visine stabljika/grana, lisne mase i sl..

Prikazi fotografija prosječnog predstavnika sadnice (studijske fotografije) i fotografija odraslih biljaka mogu odstupati od stvarne nijanse i boje, uslijed uvjeta fotografiranja, postavki fotografskog uređaja i sl..

Također, podešenost i karakteristike uređaja koji prikazuje fotografije (monitor, tablet, mobilni uređaj), mogu utjecati na prikaz stvarnih nijansi i boja na fotografijama.

5. Dostupnost proizvoda

Činjenica što su proizvodi (sadnice) prikazani na www.rasadnik-milic.hr ne znači da se isti mogu kupiti odnosno da su isti dostupni za isporuku, a ponajviše zbog osjetljivosti samih sadnica koje su živa bića, na razne utjecaje te zbog činjenice da sama proizvodnja sadnica predstavlja rizik (vremenske nepogode i sl.).

Također, Prodavatelj će moći isporučiti samo proizvode u vrijeme i u količini koji su razumni u odnosu na proizvod te se između ostalog i zbog toga svaka narudžba/rezervacija Naručitelja smatrati ponudom za sklapanjem ugovora.

Proizvodi označeni s naznakom „PRODANO” uz koje stoji gumb “PROČITAJ VIŠE” te proizvodi s oznakom “REZERVACIJA – JESEN 20__“ / “SEZONSKA REZERVACIJA DO dd.mm.yyyy.” uz koje stoji gumb “REZERVIRAJ” , nisu dostupni za naručivanje.

Ako bilo koji proizvod iz narudžbe/rezervacije, unatoč pažljivom planiranju i organizaciji proizvodnje, uslijed više sile ili nekog događaja na koji Prodavatelj nije mogao utjecati koji dovodi do propasti, oštećenja ili gubitka proizvoda,  nije moguće isporučiti pravovremeno ili uopće, Naručitelj će biti o tome informiran i konzultiran o drugim mogućnostima, a prije zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Ako se Naručitelj ne slaže s ponuđenim izmjenama ili odgodama, može otkazati ili izmijeniti narudžbu/rezervaciju u cijelosti, prije zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Bez obzira na prethodno navedeno, Naručitelj ima pravo u bilo kojem trenutku, od trenutku narudžbe/rezervacije pa sve do trenutka isporuke proizvoda otkazati (povući) danu narudžbu/rezervaciju (12. Otkazivanje narudžbe/rezervacije).

Također, Prodavatelj ne može jamčiti dostupnost, ukoliko protekne rok za uplatu odnosno ukoliko protekne rok za pristanak na “Završnu potvrdu rezervacije”  određen “8. Postupak naručivanja i rezervacije, potvrđivanje narudžbi/rezervacija, potvrda o sklopljenom ugovoru i isporuke”, u ovim Općim uvjetima poslovanja.

6. Pakiranje proizvoda

Budući da su proizvodi (sadnice) prikazani na www.rasadnik-milic.hr vrlo delikatni za transport, izradili smo posebnu ambalažu koja praktički onemogućuje oštećenja pri transportu.

Svi proizvodi (sadnice) na www.rasadnik-milic.hr su iz kontrolirane proizvodnje i imaju sve potrebne certifikate.

Svi proizvodi (sadnice) se pakiraju ručno.

Prije pakiranja, proizvodi (sadnice) se pregledavaju (korijenov sustav i nadzemni dio), radi provjere eventualnih oštećenja.

Kontejnirane sadnice (već posađene u posude), moguće je čuvati duži period u originalnim posudama (kontejnerima, “pitarima”), dok se ne odlučite za sadnju, uz redovito zalijevanje naravno, a i takve kontejnirane sadnice kupci mogu saditi tijekom cijele godine.

7. Cijene

Sve prikazane cijene su maloprodajne i u eurima (EUR).

U cijene je uračunat PDV.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, kao i odrediti popust za kupone. Akcije i popusti se međusobno ne zbrajaju.

8. Postupak naručivanja i rezervacije, potvrđivanje narudžbi/rezervacija, potvrda o sklopljenom ugovoru i isporuke 

Postupak naručivanja i rezervacije

Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu).

Svi proizvodi ponuđeni na www.rasadnik-milic.hr naručuju i rezerviraju se putem interneta na www.rasadnik-milic.hr .

Pomoć u postupku traženja proizvoda na www.rasadnik-milic.hr te pregled i uređivanju košarice su opisani na sljedećoj adresi: http://rasadnik-milic.hr/kako-naruciti.

Klikom na “Naručujem/Rezerviraj”, Naručitelj potvrđuje označene uvjete (plaćanje, količinu, cijene i sl.) te ustvari daje ponudu za kupnju tj. za sklapanje kupoprodajnog ugovora s Prodavateljem.

Nakon što smo zaprimili narudžbu/rezervaciju, počinjemo proces obrade narudžbe/rezervacije te pripremu isporuke.

Nakon obavljene narudžbe/rezervacije (iskazane namjere korisnika da sklopi Ugovor), korisniku će biti dostavljena automatizirana Obavijesti o primitku narudžbe, odnosno predugovorna obavijest iz Zakona o zaštiti potrošača te ovim Uvjetima (putem linka) odnosno obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid Ugovora, zajedno s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz Zakona o zaštiti potrošača (također putem linka).

Ugovor ne stupa na snagu samom obavljenom narudžbom/rezervacijom (klikom na “Naručujem/Rezerviraj”) i primitkom automatizirane poruke od strane sustava web trgovine Prodavatelja, jer u trenutku obavljene narudžbe roba može promijeniti raspoloživost, cijenu ili specifikacije.

Potvrđivanje narudžbi/rezervacija

a) Potvrđivanje i stupanje ugovora na snagu za narudžbe koje uključuju samo dostupne artikle (Narudžba)

U pogledu narudžbi koji sadržavaju artikle koji su dostupni (koji ne nose oznaku “REZERVACIJA – JESEN _____” ili “SEZONSKA REZERVACIJA DO dd.mm.yyyy.”), ugovor stupa na snagu i obavezuje u trenutku kad Naručitelj zaprimi e-mail obavijest Prodavatelja kojom potvrđuje raspoloživost/dostupnost artikala za isporuku (“Potvrda narudžbe“).

Radi jasnoće, ukratko izlažemo slijed narudžbe i komunikacije do isporuke, kod narudžbi u kojima su svi artikli označeni kao dostupni:

 • narudžba Naručitelja (klik na “Naručujem”) >
  • automatski poslan e-mail “Obavijest o primitku narudžbe” >
 • e-mail Prodavatelja, “Potvrda narudžbe” (sklopljen ugovor) koji uključuje i podatke za uplatu (kod odabira bankarske transakcije kao načina plaćanja) >
 • isporuka (isporuka za plaćanja bankarskom transakcijom se obavlja tek nakon zaprimljene uplate).

Ukoliko je Naručitelj kao način plaćanja odabrao plaćanje na transakcijski račun, no ne uplati cjelokupni iznos narudžbe u roku od 5 dana od dana primitka podataka za uplatu, Prodavatelj nažalost ne može jamčiti dostupnost svih naručenih proizvoda te je moguće da neki proizvodi (sadnice) više neće biti dostupni.

Ukoliko se nakon tog roka Naručitelj ipak odluči za narudžbu, a neki proizvodi (sadnice) više ne budu dostupni, Naručitelj će o tome biti informiran te konzultiran o drugim mogućnostima (zamjene i sl.), pri čemu zadržava sva ostala prava sukladno ovim Općim uvjetima poslovanja te ostalim propisima.

b) Potvrđivanje i stupanje ugovora na snagu za narudžbi koje uključuju artikle koji trenutno nisu dostupni (Rezervacija)

Ukoliko neki od artikala nose oznaku da je moguća rezervacija istih za jesen određene godine (“REZERVACIJA – JESEN ___”) odnosno do određenog datuma (“SEZONSKA REZERVACIJA DO dd.mm.yyyy.”) te ukoliko  je Naručitelj takvu rezervaciju izvršio klikom na REZERVIRAJ, bez obzira što naslov ovog e-mail nosi „Obavijest o primitku narudžbe“, s obzirom da artikli nisu dostupni i ne mogu biti isporučeni, cjelokupna narudžba se smatra rezervacijom za jesen navedene godine, sukladno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Za rezervirane proizvode, u završnim fazama proizvodnje (rujan/listopad/studeni),  Prodavatelj može (no i ne mora) na e-mail Naručitelja, poslati “Potvrdu evidentiranja rezervacije”, koja je uvjetna i ne znači da je nastala Prodavateljava obveza isporuke artikala, s obzirom da je proizvodnja proizvoda (sadnica) u tijeku te može biti neizvjesna sve do kraja proizvodnje.

Tek kad se u potpunosti uvjerimo da je proizvodnja uspjela, najkasnije do 30.11., na e-mail Naručitelja ćemo poslati “Završnu potvrdu rezervacije”, koja je uvjetna i ne znači da je nastala Prodavateljeva obveza isporuke artikala, niti da je ugovor sklopljen, a zbog toga što s obzirom na protek vremena i od nekoliko mjeseci postoji određeni situacije na strani Naručitelja (selidba, bolest, financijska situacija i sl.) koje mogu dovesti do nemogućnosti isporuke i sl.. te stoga Prodavatelja daje Naručitelju mogućnost da izrazi svoj završni pristanak na zaprimljenu “Završnu potvrdu rezervacije”.

U trenutku kad Prodavatelj zaprimi e-mail Naručitelja kojim izražava pristanak na “Završnu potvrdu rezervacije”, smatra se da je ugovor sklopljen, s time da Naručitelj mora izjaviti svoj pristanak na “Završnu potvrdu rezervacije” u roku od 5 dana od primitka e-maila “Završna potvrda rezervacije”.

Ukoliko je kao način plaćanja odabrano plaćanje na transakcijski račun, Prodavatelj može (no i ne mora) i u e-mailu “Završna potvrda rezervacije” poslati i podatke za uplatu, a u tom slučaju se smatra da je ugovor sklopljen ukoliko cjelokupna sredstva po navedenoj uplati budu doznačena Prodavatelju u roku od 5 dana od primitka e-maila te se ima smatrati da je Naručitelj činom uplate dao svoj pristanak na rezervaciju odnosno da je ugovor sklopljen činom uplate. 

Radi jasnoće, ukratko izlažemo slijed komunikacije od narudžbe artikala koji trenutno nisu dostupni (rezervacije):

 • rezervacija (klik na “Rezerviram”) >
  • automatski poslan e-mail  “Obavijest o primitku narudžbe” >
   • Prodavatelj tijekom rujna/listopada/studenog može (iako nije nužno, niti obvezno) poslati e-mail “Potvrda evidentiranja rezervacije” >
  • Prodavatelj šalje Naručitelju e-mail “Završnu potvrdu rezervacije“,  s upitom Naručitelju pristaje li na slanje artikala iz rezervacije, a u slučaju da je odabrano plaćanje na transakcijski račun, po nahođenju Prodavatelja taj e-mail može sadržavati i podatke za uplatu. 
 • pristanak Naručitelja izražen e-mailom na “Završnu potvrdu rezervacije”, u roku 5 dana od primitka “Završne potvrde rezervacije” (sklopljen ugovor
  • ukoliko je kao način plaćanja odabrano plaćanje na transakcijski račun, ukoliko Prodavatelj podatke za uplatu nije odlučio poslati već u “Završnoj potvrdi rezervacije”, poslati će ih po zaprimljenom pristanku od strane Naručitelja (primitkom uplate u roku od 5 dana od primljenih podataka za uplatu smatra se da je ugovor sklopljen).
 • isporuka (isporuka za plaćanja bankarskom transakcijom se obavlja tek nakon zaprimljene uplate).

Ako od:

 • e-maila “Završna potvrda rezervacije” do pristanka Naručitelja, ili,
 • poslanih podataka za uplatu od strane Prodavatelja (poslanim u “Završnoj potvrdi rezervacije” ili posebnom e-mailu, nakon pristanka Naručitelja na “Završnu potvrdu rezervacije”) do uplate od strane Naručitelja,

protekne više od 5 dana, Prodavatelj nažalost ne može jamčiti dostupnost svih naručenih proizvoda iz rezervacije te je moguće da neki proizvodi (sadnice) više neće biti dostupni.

Ukoliko se nakon tog roka Naručitelj ipak odluči za rezervaciju, a neki proizvodi (sadnice) više ne budu dostupni, Naručitelj će o tome biti informiran te konzultiran o drugim mogućnostima (zamjene i sl.), pri čemu zadržava sva ostala prava sukladno ovim Općim uvjetima poslovanja te ostalim propisima.

Potvrda o sklopljenom ugovora

Za Naručitelja, potvrdu zaključenja ugovora predstavlja “Potvrda narudžbe” od strane Prodavatelja, ili “Završna potvrda rezervacije” na koju je Naručitelj odgovorio svojim pristankom e-mailom ili uplatom u roku od 5 dana od primitka podataka za uplatu,  ili u slučaju da e-mail nije poslan/isporučen Naručitelju, potvrdu o sklopljenom ugovoru predstavlja račun koji je poslan uz robu te koji se dostavlja Naručitelju u trenutku isporuke robe ili e-mailom.

E-mail poruku (“Potvrda narudžbe”; “Završna potvrda rezervacije”s pristankom Naručitelja; “Završna potvrda rezervacije” s uplatom Naručitelja putem bankarske transakcije) odnosno račun, Naručitelj može spremiti za svoju evidenciju.

Naručitelj prihvaćanjem ovih Uvjeta poslovanja daje suglasnost Prodavatelju da mu ne mora posebno dostavljati posebnu potvrdu o sklopljenom ugovoru, nego se pod potvrdom zaključenja ugovora na trajnom mediju ima smatrati “Potvrda narudžbe”; “Završna potvrda rezervacije” na koju je Naručitelj odgovorio svojim pristankom; “Završna potvrda rezervacije” uz dokaz o obavljenoj uplati putem bankarske transakcije ili račun koji je poslan uz robu.

9. Plaćanje

Proizvode na www.rasadnik-milic.hr možete plaćati:

 • prilikom uručenja paketa (plaćanje prilikom pouzeća) ili
 • direktnom bankovnom transakcijom – plaćanjem iznosa na transakcijski račun.

a) Plaćanje prilikom pouzeća

Naručenu robu za koju je Naručitelj kao način plaćanja odabrao plaćanje prilikom pouzeća,  robu šaljemo Naručitelju nakon sklopljenog ugovora kako je prethodno gore opisano, kojim nastaju međusobna prava i obveze.   Naručitelj obavlja prilikom uručenja paketa, gotovinom/novčanicama ili kartičnim plaćanjem (karticama koje podržava poštanski poslužitelj) odnosno drugim načinima plaćanja koje podržava poštanski poslužitelj prilikom uručenja paketa, ukoliko su takva plaćanja podržano od strane od strane poštanskog poslužitelja.

b) Plaćanje na transakcijski račun

Ukoliko je kao način plaćanja izabrano plaćanje na transakcijski račun, plaćanje za naručene proizvode Naručitelj obavlja na transakcijski račun Prodavatelja tek nakon što Prodavatelj putem e-maila pošalje sve potrebne podatke za uplatu.

Podatke za uplatu šaljemo:

 • kod narudžbi (u e-mailu “Potvrda narudžbe”),
 • kod rezervacija (po vlastitom nahođenju, ili u e-mailu “Završna potvrda rezervacije”  ili u e-mailu koji šaljemo nakon pristanka Naručitelja na “Završnu potvrdu rezervacije”).

Naručene/rezervirane proizvode šaljemo Naručitelju tek po zaprimljenoj uplati cjelokupnog iznosa narudžbe, uvećanog za eventualne troškove dostave, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja.

Ukoliko je Naručitelj kao način plaćanja odabrao plaćanje na transakcijski račun, no ne uplati cjelokupni iznos narudžbe u roku od 5 dana od dana primitka podataka za uplatu,  smatra se da je odustao od narudžbe.

10. Uvjeti isporuke (rok isporuke), dostava i troškovi dostave

Pakiranje sadnica i pripremanje sadnica za slanje obavlja se netom prije slanja, kako bi se maksimalno očuvala svježina sadnica.

Prilikom preuzimanja paketa, Naručitelj na licu mjesta provjerava stanje zaprimljenih sadnica kako bi utvrdio eventualna oštećenja, a ukoliko postoji oštećenje, prava Naručitelja uređuju se u nastavku ovih Općih uvjeta poslovanja.

Naručene/rezervirane proizvode isporučujemo u što kraćem roku, koji iznosi:

 • 2-10 radnih dana od sklapanja ugovora za artikle koju su dostupni za naručivanje ( takvi ugovori su sklopljeni kad Prodavatelj e-mailom potvrdi narudžbu – “Potvrda narudžbe”),
 • 2-15 radnih dana od sklapanja ugovora za narudžbe koje sadržavaju i artikle koji trenutno nisu dostupni i koji nose oznaku (“REZERVACIJA – JESEN ______” ili “SEZONSKA REZERVACIJA DO dd.mm.yyyy.”) ; takvi ugovori su sklopljeni kad Naručitelj e-mailom pristane na Završnu potvrdu rezervacije od strane Prodavatelja.

Gore navedeni rokovi odnose se na plaćanje prilikom pouzeća.

Ukoliko je kao način plaćanja odabrano plaćanje na transakcijski račun,  gore navedeni rokovi počinju teći od trenutka Prodavateljevog zaprimanja uplate cjelokupnog iznosa narudžbe, uvećanog za eventualne troškove dostave, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja.

Radni dani ne obuhvaćaju subote, nedjelje, blagdane i neradne dane.

Proizvode (sadnice) šaljemo renomiranim dostavim službama (GLS i sl.), koje ipak pri dostavi mogu angažirati za određena područja (otoci i sl.) treće poštanske poslužitelje.

Informacije o pogodnostima odnosno uslugama koje dostavne službe nude uz dostavu, u pravilu ćemo dati u završnom koraku rezervacije/narudžbe te u e-mail komunikaciji.

Proizvode možete i osobno preuzeti s našeg skladišta na području grada Donjeg Miholjca u gore navedenim rokovima (uz prethodnu najavu i dogovor oko termina preuzimanja), no samo nakon prethodno obavljene uplate na transakcijski račun, pri čemu ne računamo troškove dostave i pakiranja. Ukoliko želite proizvode (sadnice) preuzeti osobno, molimo Vas da nakon narudžbe/rezervacije pošaljete e-mail na [email protected] odnosno da prilikom naručivanja označite tu opciju (ukoliko je istu moguće označiti) odnosno navedete da želite osobno preuzimanje u napomeni narudžbe/rezervacije (ukoliko je moguće unijeti napomenu).

Minimalna vrijednost naručenih proizvoda je 15,00 EUR, PDV uključen.

Troškovi slanja (dostave) i pakiranja iznose  8,00 EUR, PDV uključen, dok se troškovi slanja (dostave) i pakiranja ne obračunavaju za narudžbe vrijednosti preko 80,00 EUR, PDV uključen.

Proizvode smo u mogućnosti dostaviti isključivo na području Republike Hrvatske, no ipak sadnice možete nakon narudžbe i uplate preuzeti s našeg skladišta u Republici Hrvatskoj.

11. Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima, posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Nedostatak postoji:

1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

Naručitelj je dužan pregledati primljene proizvode/sadnice te o vidljivim odnosno skrivenim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka, Naručitelj koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o nedostatku može od Prodavatelja:

 1. zahtijevati uklanjanje nedostatka,
 2. zahtijevati predaju druge stvari bez nedostatka (zamjena),
 3. zahtijevati sniženje cijene,
 4. izjaviti da raskida ugovor.

Ako je nedostatak neznatan (molimo vidjeti 4. Točnost sadržaja / izgled proizvoda (biljaka) ), Naručitelj nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

U slučaju da su naknadno pojavljeni nedostaci posljedica nestručnog uzgoja, zakašnjele sadnje, nedovoljnog održavanja i drugih nestručnih postupanja Naručitelja, Prodavatelj ne snosi odgovornost.

12. Otkazivanje narudžbe/rezervacije 
Naručitelj može otkazati narudžbu/rezervaciju (ponudu) u bilo kojem trenutku, sve do trenutka isporuke proizvoda Naručitelju slanjem izjave o otkazu narudžbe/rezervacije putem elektroničke pošte na mail: [email protected].

Ako je narudžba/rezervacija otkazana prije nego su proizvodi napustili skladište Prodavatelja, Naručitelj ima pravo tražiti povrat ukupnog uplaćenog iznosa za proizvode i ostale odabrane usluge.

Nakon otkazivanja narudžbe/rezervacije, Naručitelj će dobiti potvrdu o otkazivanju narudžbe/rezervacije putem e-pošte.

13.  Zamjene, povrat nenaručenih proizvoda, jednostani raskid ugovora bez navođenja razloga

Zamjena proizvoda 

U slučaju da je Naručitelju dostavljen oštećen proizvod (bez obzira na uzrok oštećenja) ili ne odgovara opisu proizvoda, pošaljite nam fotografiju/e u rezoluciji na kojoj se jasno vidi oštećenje/nedostaci/odstupanja od opisa proizvoda na [email protected].

Naručitelj može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 14 dana od trenutka preuzimanja robe.

Ako su oštećenja i odstupanja od opisa vidljivi i postoje, o našem trošku zamijenit ćemo proizvod istovjetnim, bez nedostataka.

Novi proizvodi šalju se Naručitelju nakon što utvrdimo da su vraćeni proizvodi nekorišteni, promijenjenog stanja u odnosu na reklamirano i u originalnom pakiranju s priloženom kopijom ili originalom računa te svim pratećim deklaracijama.

U slučaju da je zamjena nemoguća (npr. ako zamjenski proizvod ne može isporučiti) ili ako bi time nastali nerazmjerni troškovi, moguć je samo povrat sredstava.

Zakonska prava kupca na jednostrani raskid u roku 14 dana (povrat robe) te sva ostala prava uslijed materijalnih nedostataka proizvoda, vrijede i nadalje u svakom slučaju.

Pravo na povrat nenaručenih proizvoda (sadnica)

Naručitelj ima pravo na povrat proizvoda koje nije naručio, s time proizvodi moraju biti nekorišteni, neoštećeni i u originalnom pakiranju s priloženom kopijom ili originalom računa te svim pratećim deklaracijama.

Pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga (pravo na povrat robe)

a) Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i ovaj primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

b) Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

c) Povrat robe
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

d) Troškovi povrata robe
Troškove povrata robe snosimo sami.

d) Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Naručitelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučajevima u kojima je to pravo isključeno Zakonom o zaštiti potrošača.

e) Uputa vezana uz ostvarenje prava na jednostrani raskid ugovora
Naručitelj je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg može pronaći ovdje ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu Prodavatelja: [email protected].

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

14. Pravo na podnošenja prigovora (zaštita potrošača)

Sukladno Zakona o zaštiti potrošača  obavještavamo, Naručitelj (potrošač) svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili poslovanje trgovca s potrošačem mogu izjaviti putem prigovora.

Prigovore možete podnijeti:

 • putem pošte: RASADNIK MILIĆ d.o.o., Z. Balokovića 7, 31 540 Donji Miholjac, ili
 • elektroničke pošte – [email protected]

Na prigovore ćemo odgovoriti najkasnije u zakonskom roku od 15 dana, no potruditi ćemo se to učiniti i prije.

Molimo da u prigovoru detaljnije opišite osnov prigovora, kako bismo ga što brže i kvalitetnije riješili.

Kako bi mogli postupiti po prigovoru, potrebno je da navedete sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • broj narudžbe
 • adresi na koju će im biti dostavljen odgovor, u slučaju da prigovor nije upućen elektroničkom poštom.

15. Zaštita osobnih podataka

Registracijom ili naručivanjem putem web stranice www.rasadnik-milic.hr dajete suglasnost da Prodavatelj, RASADNIK MILIĆ d.o.o. i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju podatke navedene u registracijskom obrascu i obrascu narudžbe u mjeri potrebnoj za realizaciju ugovornog odnosa odnosno isporuku naručene robe.

Naručitelj putem web stranice www.rasadnik-milic.hr u svakom trenutku može povući svoju suglasnost za raspolaganjem i obradom podataka ostavljenim u obrascima Internetske trgovine u cijelosti ili djelomično Povlačenjem suglasnosti u cijelosti korisnički račun Naručitelja, a njegovi osobni podaci obrisani. Na vlastiti zahjev, naručitelj i/ili registirani korisnik, u svakom trenutku, može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze telefonskim putem ili putem elektroničke pošte, a RASADNIK MILIĆ d.o.o. obavezuje se zaštititi osobne podatke Naručitelja tako da prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje obveza. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su potrebni za obavljanje posla.

16. Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na stranici www.rasadnik-milic.hr i pripadajućim podstranicama u vlasništvu su RASADNIK MILIĆ d.o.o.

Svako neovlašteno preuzimanje, objavljivanje i mijenjanje sadržaja sa spomenute domene nije dopušteno.

Ako korisnik stranica RASADNIK MILIĆ  d.o.o. želi koristiti materijale sa spomenute stranice u promidžbene svrhe (objave na blogu, portalu, novinama, web stranicama itd.), slobodan je to učiniti uz navođenje izvora.

17. Mjerodavno pravo, rješavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i pravo Republike Hrvatske. Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Osijeku, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava. Izričito se isključuje Konvencija UN-a o međunarodnoj prodaji robe.

Mjesto ispunjenja isporuke i plaćanja je sjedište Prodavatelja, čak i onda ako se primopredaja dogovorno izvrši na nekom drugom mjestu.

Sukladno Direktivi o alternativnom (izvansudskom) rješavanju potrošačkih sporova od 21.5.2013., diljem cijele EU, sporove vezane uz online kupnju moguće je i riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje odnosno na ovom linku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda, itd.), svoj prigovor na brz i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

18. Trajanje ugovora
Ugovor koji Naručitelj sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora.

Naručitelj nije dužan platiti nikakav polog, niti pribaviti nikakvo drugo financijsko osiguranje.

19.  Kontakt za informacije

Za sva pitanja vezana uz sadnju, uzgoj i proizvode kontaktirajte nas na [email protected]

Za sva ostala pitanja vezana uz prigovore potrošača, reklamacije, zamjene te odnos Naručitelja i Prodavatelja, molimo kontaktirajte nas na mail adresu [email protected] .

NAPOMENA: Biljke (sadnice) odnosno njihov promjenjiv je tijekom godine te nikako ne može biti jedinstven, jer je svaka biljka praktički jedinka za sebe.Više o izgledu biljaka te fotografijama odnosno podacima koje dajemo na stranici uz proizvode (biljke), možete pročitati pod 4. Točnost sadržaja / izgled proizvoda (biljaka).

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 5. siječnja 2024. godine, a možete ih spremati, ponovno koristiti i reproducirati putem ove poveznice.

Uvjete poslovanja važeće do 5. siječnja 2024. godine, moguće je spremati, ponovno koristiti i reproducirati putem ove poveznice.

Uvjete poslovanja važeće do 20. siječnja 2023. godine, moguće je spremati, ponovno koristiti i reproducirati putem ove poveznice.

Uvjete poslovanja važeće do 01. lipnja 2022. godine, moguće je spremati, ponovno koristiti i reproducirati putem ove poveznice.

Uvjete poslovanja važeće do 28. svibnja 2022. godine moguće je spremati, ponovno koristiti i reproducirati putem ove poveznice.

Uvjete poslovanja važeće do 15. listopada 2022. godine moguće je spremati, ponovno koristiti i reproducirati putem ove poveznice.

Uvjete poslovanja važeće do 16. svibnja 2023. godine moguće je spremati, ponovno koristiti i reproducirati putem ove poveznice.

Na vrh
Proizvod je dodan u košaricu