fbpx

Podnošenja prigovora (prava potrošača)

Naslovna / Podnošenja prigovora (prava potrošača)

Prava potrošača

Uz sva propisana prava, u odnosu na Naručitelje (potrošače) koje naručene proizvode na www.rasadnik-milic.hr, nastojati ćemo postupati tako da Naručitelji (potrošači) ne budu oštećeni u bilo kojem smislu!

Osim prava na podnošenje prigovora potrošača (opisano dolje), skrećemo pozornost na sljedeće načine rješavanja međusobnih situacija:

  • pravo na zamjenu proizvoda koji je oštećen (bez obzira na uzrok oštećenja) ili ne odgovara opisu proizvoda, u roku od 14 dana od trenutka preuzimanja robe, slanjem obavijesti o tome uz fotografiju/e u rezoluciji na kojoj se jasno vide oštećenje/odstupanja od opisa proizvoda, na . Ako su oštećenja i odstupanja od opisa vidljivi i postoje, o našem trošku zamijenit ćemo proizvode istovjetnima, bez nedostataka.
  • mogućnost povrata robe odnosno jednostranog raskida ugovora, bez navođenja razloga,  slanjem nedvosmislene izjave (ili ispunjenog Obrasca) na kojom Naručitelj (potrošač) izražava svoju volju da raskine ugovor, u roku od 14 dana od dana predaje robe u posjed,

a što je sve detaljnije opisano Općim uvjetima poslovanja.

Svu komunikaciju ćemo pokušati obavljati poštujući kako osobu kupca, tako i prava kupca, stoga uz pozitivni pristup rješavanju situacija s naše strane te prikazane načine rješavanja međusobnih situacija, uvjereni smo da ćete na kraju biti zadovoljni.

Pisani prigovori potrošača

Pisani prigovor potrošača je prigovor kojim potrošač iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili poslovanje trgovca s potrošačem.

Prigovore možete podnijeti:

  • putem pošte: RASADNIK MILIĆ d.o.o., Z. Balokovića 7, 31 540 Donji Miholjac, ili
  • elektroničke pošte –
Molimo da u prigovoru detaljnije opišite osnov prigovora, kako bismo ga što brže i kvalitetnije riješili.
Kako bi mogli postupiti po prigovoru, potrebno je da navedete sljedeće podatke:
  • ime i prezime
  • broj narudžbe
  • adresu na koju će im biti dostavljen odgovor, u slučaju da prigovor nije upućen elektroničkom poštom.

Na prigovore ćemo odgovoriti najkasnije u zakonskom roku od 15 dana, no potruditi ćemo se to učiniti i prije.

U slučaju eventualnog spora RASADNIK MILIĆ d.o.o. i potrošač će spor riješiti sporazumno i mirni putem, a ukoliko isto nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Osijeku, uz primjenu hrvatskog prava.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije.

Opće uvjete poslovanja možete pročitati ovdje.

VAŽNO – informacije iz “Općih uvjeta poslovanja”:

Biljke (sadnice) odnosno njihov izgled nikako ne može biti jedinstven te ovisi o godišnjem dobu i uvjetima uzgoja. 
Cilj prikaza fotografija na www.rasadnik-milic.hr koje mogu prikazivati odraslu biljku, cvijet, plod i sl., je prikazati kako odrasla biljka može izgledati ukoliko se održava na pravilan način te uzgaja u uvjetima uzgoja koje biljka zahtijeva. 
Također, prikazom određenih studijskih fotografija prosječnih primjeraka sadnica nastojimo prezentirati kako sadnice izgledaju u određenom trenutku/periodu tijekom godine (uz naznaku datuma fotografiranja sadnice na stranici proizvoda), kako bi Naručitelj mogao uz prosječna znanja o biljkama procijeniti izgled sadnice prije i poslije navedenog datuma. 
Izgled prosječnog primjerka sadnice na studijskoj fotografiji prije i poslije naznačenog dana fotografiranja, ovisiti će ponajprije o godišnjem dobu i uvjetima uzgoja.
Uzimajući u obzir navedeno te specifičnosti proizvodnje i uzgoja biljaka (sadnica), moguća su određena odstupanja od prikazanog izgleda prosječnog primjerka sadnice na prikazani određeni dan i sadnice isporučene Naručitelju, poglavito kod listopadnih biljaka,  a ponajviše uzimajući u obzir razne utjecaje na sadnicu koje nastanu prije ili nakon datuma fotografiranja prosječnog primjerka sadnice i sl..
Izgled sadnica može varirati u zavisnosti od vrste (npr. (listopadne biljke gube list u zimskom periodu) te su ponekad moguća oštećenja na listovima i ostale prirodne nepravilnosti.
Osim toga,  određene biljke iz naše ponude imaju svojstva, zbog kojih se značajnije razlikuju od ostalih sadnica, pa tako npr. prirodna osobina haskapa je “suhi” izgled i ljuskasta kora, čak i tijekom cijelog perioda vegetacije; “suhi” izgled kore prirodno je svojstvo indijskih jorgovana, a tijekom godina će se starija siva ili sivo-zelena kora ljuštiti da bi se ispod stvorio čvrsti crvenkasto-smeđi sloj; i sl.. 
Naznaka visine sadnice uz oznaku “≈” (približno) u nazivu određenih proizvoda ili podatak o visini sadnice u opisu određenih proizvoda predstavljaju približnu visinu prosječnog  primjerka sadnice te su navedene visine ustvari samo procjena učinjena u određenom trenutku.
Navedena procjena visine sadnice mijenja se tijekom uzgoja sadnice (u pravilu na više, s obzirom na rast biljke), jer je svaka biljka jedinka za sebe te njena visina može varirati tijekom doba godine zbog visine stabljika/grana, lisne mase i sl..
Prikazi fotografija prosječnog predstavnika sadnice (studijske fotografije) i fotografija odraslih biljaka mogu odstupati od stvarne nijanse i boje, uslijed uvjeta fotografiranja, postavki fotografskog uređaja i sl..
Također, podešenost i karakteristike uređaja koji prikazuje fotografije (monitor, tablet, mobilni uređaj), mogu utjecati na prikaz stvarnih nijansi i boja na fotografijama.